Dypsis cabadae

Family: Arecaceae    Palma

Uobičajeni naziv: Cabada Palm

Hladno Smjelost zone: 10a     Pogledajte u Velikoj Britaniji i SAD-zone karata

Dypsis cabadae informacije

Radovi u tijeku
Vrsta drveta informacije trenutno revidirana!

Distribucija:

Porijeklom iz

Radovi u tijeku
Distribucija informacije trenutno revidirana!

Strogi: Copyright © 2020 sh-latn.trebrown.com - Dypsis cabadae - Tekst članka, fotografija i ilustracija