Eugeissona tristis

Family: Arecaceae    Palma

Uobičajeni naziv: Dull Bertam Palm

Hladno Smjelost zone: 11     Pogledajte u Velikoj Britaniji i SAD-zone karata

Strogi: Copyright © 2020 sh-latn.trebrown.com - Eugeissona tristis - Tekst članka, fotografija i ilustracija