Gaussia maya

Family: Arecaceae    Palma

Uobičajeni naziv: Maya Palm

Znanstveni sinonima:
Opsiandra maya

Hladno Smjelost zone: 10a     Pogledajte u Velikoj Britaniji i SAD-zone karata

Gaussia maya informacije

Opće informacije:
occurring on limestone hills of Central America.

Distribucija:

Porijeklom iz

Radovi u tijeku
Distribucija informacije trenutno revidirana!

Strogi: Copyright © 2020 sh-latn.trebrown.com - Gaussia maya - Tekst članka, fotografija i ilustracija