Geonoma concinnoidea subsp. concinnoidea

Family: Arecaceae    Palma

Uobičajeni naziv: Nije poznato

Hladno Smjelost zone: 10b     Pogledajte u Velikoj Britaniji i SAD-zone karata

Geonoma concinnoidea subsp. concinnoidea informacije

Radovi u tijeku
Vrsta drveta informacije trenutno revidirana!

Distribucija:

Porijeklom iz, Panama

In Panama on western end of the Serranía de San Blas, with an outlier on the Serranía de Majé, at 401(350-550) m elevation in lowland rainforest.

Lokacija: Panama (9.229817°N, -78.492332°E)

Promatranja
Mapa se ne može predstavljati potpunu prirodnu distribuciju. (Markeri, pokazuju podaci promatranja).
Geonoma concinnoidea subsp. concinnoidea Prekrivanje slike ©2020 Trebrown - Ne re-distribucije bez dopuštenja.

Strogi: Copyright © 2020 sh-latn.trebrown.com - Geonoma concinnoidea subsp. concinnoidea - Tekst članka, fotografija i ilustracija