Geonoma concinnoidea subsp. jefensis

Family: Arecaceae    Palma

Uobičajeni naziv: Nije poznato

Hladno Smjelost zone: 10a     Pogledajte u Velikoj Britaniji i SAD-zone karata

Geonoma concinnoidea subsp. jefensis informacije

Radovi u tijeku
Vrsta drveta informacije trenutno revidirana!

Distribucija:

Porijeklom iz, Panama

On mountains east of the Canal Zone (Cerro Azul, Cerro Brewster, Cerro Bruja, Cerro Jefe) at 895(800-1000) m elevation in lowland rainforest.

Lokacija: Panama (9.477779°N, -79.573975°E)

Promatranja
Mapa se ne može predstavljati potpunu prirodnu distribuciju. (Markeri, pokazuju podaci promatranja).
Geonoma concinnoidea subsp. jefensis Prekrivanje slike ©2020 Trebrown - Ne re-distribucije bez dopuštenja.


Dodajte svoj ​​komentar o ovoj vrsti.

Google

Strogi: Copyright © 2020 sh-latn.trebrown.com - Geonoma concinnoidea subsp. jefensis - Tekst članka, fotografija i ilustracija