Geonoma cuneata subsp. minor

Family: Arecaceae    Palma

Uobičajeni naziv: Nije poznato

Hladno Smjelost zone: 10a     Pogledajte u Velikoj Britaniji i SAD-zone karata

Geonoma cuneata subsp. minor informacije

Radovi u tijeku
Vrsta drveta informacije trenutno revidirana!

Distribucija:

Porijeklom iz, Panama

Central Panama (El Copé, Coclecito Road, El Valle) at 810(700-1030) m elevation in lowland rainforest.

Lokacija: Panama (8.554586°N, -80.672607°E)

Promatranja
Mapa se ne može predstavljati potpunu prirodnu distribuciju. (Markeri, pokazuju podaci promatranja).
Geonoma cuneata subsp. minor Prekrivanje slike ©2020 Trebrown - Ne re-distribucije bez dopuštenja.

Strogi: Copyright © 2020 sh-latn.trebrown.com - Geonoma cuneata subsp. minor - Tekst članka, fotografija i ilustracija