Geonoma divisa

Family: Arecaceae    Palma

Uobičajeni naziv: Nije poznato

Hladno Smjelost zone: 10a     Pogledajte u Velikoj Britaniji i SAD-zone karata

Geonoma divisa informacije

Radovi u tijeku
Vrsta drveta informacije trenutno revidirana!

Distribucija:

Porijeklom iz, Colombia

On the Pacific coast of northwestern Colombia at 346(35-1500) m elevation in lowland or montane tropical rainforest.

Lokacija: Colombia (5.890718°N, -76.970215°E)

Promatranja
Mapa se ne može predstavljati potpunu prirodnu distribuciju. (Markeri, pokazuju podaci promatranja).
Geonoma divisa Prekrivanje slike ©2020 Trebrown - Ne re-distribucije bez dopuštenja.

Strogi: Copyright © 2020 sh-latn.trebrown.com - Geonoma divisa - Tekst članka, fotografija i ilustracija