Geonoma longipedunculata

Family: Arecaceae    Palma

Uobičajeni naziv: Nije poznato

Hladno Smjelost zone: 10b     Pogledajte u Velikoj Britaniji i SAD-zone karata

Geonoma longipedunculata informacije

Radovi u tijeku
Vrsta drveta informacije trenutno revidirana!

Distribucija:

Porijeklom iz, Colombia, Ecuador, Peru

In the western Amazon and sub-Andean regions of Colombia, Ecuador, and Peru at 410(200-1050) m elevation in lowland rainforest.

Lokacija: Ecuador (-0.810032°N, -77.431641°E)

Promatranja
Mapa se ne može predstavljati potpunu prirodnu distribuciju. (Markeri, pokazuju podaci promatranja).
Geonoma longipedunculata Prekrivanje slike ©2020 Trebrown - Ne re-distribucije bez dopuštenja.

Strogi: Copyright © 2020 sh-latn.trebrown.com - Geonoma longipedunculata - Tekst članka, fotografija i ilustracija