Geonoma stricta subsp. divaricata

Family: Arecaceae    Palma

Uobičajeni naziv: Nije poznato

Hladno Smjelost zone: 10b     Pogledajte u Velikoj Britaniji i SAD-zone karata

Geonoma stricta subsp. divaricata informacije

Radovi u tijeku
Vrsta drveta informacije trenutno revidirana!

Distribucija:

Porijeklom iz, Peru

On eastern Andean slopes in northern Peru (Amazonas, Loreto) at 510(170-950) m elevation in lowland rainforest.

Lokacija: Peru (-4.531158°N, -77.849121°E)

Promatranja
Mapa se ne može predstavljati potpunu prirodnu distribuciju. (Markeri, pokazuju podaci promatranja).
Geonoma stricta subsp. divaricata Prekrivanje slike ©2020 Trebrown - Ne re-distribucije bez dopuštenja.

Strogi: Copyright © 2020 sh-latn.trebrown.com - Geonoma stricta subsp. divaricata - Tekst članka, fotografija i ilustracija