Geonoma trigona

Family: Arecaceae    Palma

Uobičajeni naziv: Nije poznato

Hladno Smjelost zone: 8a     Pogledajte u Velikoj Britaniji i SAD-zone karata

Geonoma trigona informacije

Radovi u tijeku
Vrsta drveta informacije trenutno revidirana!

Distribucija:

Porijeklom iz, Ecuador, Peru

On eastern Andean slopes in Ecuador and Peru at 2698(2090-3000) m elevation in pajonal or dwarf forest. There is geographic discontinuity and specimens come from two areas on the eastern slopes of the Andes - southern Ecuador, and central Peru.

Lokacija: Peru (-3.425692°N, -78.442383°E)

Promatranja
Mapa se ne može predstavljati potpunu prirodnu distribuciju. (Markeri, pokazuju podaci promatranja).
Geonoma trigona Prekrivanje slike ©2020 Trebrown - Ne re-distribucije bez dopuštenja.

Strogi: Copyright © 2020 sh-latn.trebrown.com - Geonoma trigona - Tekst članka, fotografija i ilustracija