Geonoma x deversa (G. deversa x G. leptospadix)

Family: Arecaceae    Palma

Uobičajeni naziv: Nije poznato

Hladno Smjelost zone: 10a     Pogledajte u Velikoj Britaniji i SAD-zone karata

Geonoma x deversa (G. deversa x G. leptospadix) informacije

Radovi u tijeku
Vrsta drveta informacije trenutno revidirana!

Distribucija:

Porijeklom iz, Brazil, Suriname, French Guyana

Strogi: Copyright © 2020 sh-latn.trebrown.com - Geonoma x deversa (G. deversa x G. leptospadix) - Tekst članka, fotografija i ilustracija