Heterospathe elata var. elata

Family: Arecaceae    Palma

Uobičajeni naziv: Sagisi Palm

Znanstveni sinonima:
Euterpe pisifera, Metroxylon elatum, Heterospathe pisifera, Heterospathe elata var. guamensis

Hladno Smjelost zone: 10a     Pogledajte u Velikoj Britaniji i SAD-zone karata

Heterospathe elata var. elata informacije

Radovi u tijeku
Vrsta drveta informacije trenutno revidirana!

Distribucija:

Porijeklom iz

Radovi u tijeku
Distribucija informacije trenutno revidirana!

Google

Strogi: Copyright © 2020 sh-latn.trebrown.com - Heterospathe elata var. elata - Tekst članka, fotografija i ilustracija