Licuala paludosa

Family: Arecaceae    Palma

Uobičajeni naziv: Golden Licuala

Znanstveni sinonima:
Licuala aurantiaca, Licuala amplifrons, Licuala oxleyi, Licuala paniculata

Zajednički sinonimi:
Swamp Fan Palm

Hladno Smjelost zone: 10a     Pogledajte u Velikoj Britaniji i SAD-zone karata

Licuala paludosa informacije

Radovi u tijeku
Vrsta drveta informacije trenutno revidirana!

Distribucija:

Porijeklom iz

Radovi u tijeku
Distribucija informacije trenutno revidirana!

Google

Strogi: Copyright © 2020 sh-latn.trebrown.com - Licuala paludosa - Tekst članka, fotografija i ilustracija