Livistona australis

Family: Arecaceae    Palma

Uobičajeni naziv: Southern Fan Palm

Znanstveni sinonima:
Corypha australis,

Hladno Smjelost zone: 9a     Pogledajte u Velikoj Britaniji i SAD-zone karata

Livistona australis informacije

Radovi u tijeku
Vrsta drveta informacije trenutno revidirana!

Distribucija:

Porijeklom iz

Radovi u tijeku
Distribucija informacije trenutno revidirana!

Strogi: Copyright © 2020 sh-latn.trebrown.com - Livistona australis - Tekst članka, fotografija i ilustracija