Livistona rigida

Family: Arecaceae    Palma

Uobičajeni naziv: Mataranka palm

Znanstveni sinonima:
Livistona mariae subsp. rigida

Hladno Smjelost zone: 9a     Pogledajte u Velikoj Britaniji i SAD-zone karata

Livistona rigida informacije

Opće informacije:
Northern Territory to NW. Queensland

Distribucija:

Porijeklom iz

Radovi u tijeku
Distribucija informacije trenutno revidirana!

Strogi: Copyright © 2020 sh-latn.trebrown.com - Livistona rigida - Tekst članka, fotografija i ilustracija