Livistona speciosa

Family: Arecaceae    Palma

Uobičajeni naziv: Nije poznato

Znanstveni sinonima:
Livistona fengkaiensis, Livistona jenkinsiana

Hladno Smjelost zone: 10b     Pogledajte u Velikoj Britaniji i SAD-zone karata

Livistona speciosa informacije

Radovi u tijeku
Vrsta drveta informacije trenutno revidirana!

Distribucija:

Porijeklom iz

Radovi u tijeku
Distribucija informacije trenutno revidirana!

Strogi: Copyright © 2020 sh-latn.trebrown.com - Livistona speciosa - Tekst članka, fotografija i ilustracija