Malus baccata

Family: Rosaceae   

Uobičajeni naziv: Siberian crab apple

Hladno Smjelost zone: 7a     Pogledajte u Velikoj Britaniji i SAD-zone karata

Malus baccata informacije

Radovi u tijeku
Vrsta drveta informacije trenutno revidirana!

Distribucija:

Porijeklom iz

Radovi u tijeku
Distribucija informacije trenutno revidirana!

Strogi: Copyright © 2020 sh-latn.trebrown.com - Malus baccata - Tekst članka, fotografija i ilustracija