Manicaria saccifera

Family: Arecaceae    Palma

Uobičajeni naziv: Troolie Palm

Hladno Smjelost zone: 11     Pogledajte u Velikoj Britaniji i SAD-zone karata

Manicaria saccifera informacije

Radovi u tijeku
Vrsta drveta informacije trenutno revidirana!

Distribucija:

Porijeklom iz, Belize, Brazil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guyana, Honduras, Nicaragua, Panama, Peru, Suriname, Trinidad and Tobago, Venezuela

Strogi: Copyright © 2020 sh-latn.trebrown.com - Manicaria saccifera - Tekst članka, fotografija i ilustracija