Mauritiella armata

Family: Arecaceae    Palma

Uobičajeni naziv: Moretillo Palm

Hladno Smjelost zone: 11     Pogledajte u Velikoj Britaniji i SAD-zone karata

Mauritiella armata informacije

Radovi u tijeku
Vrsta drveta informacije trenutno revidirana!

Distribucija:

Porijeklom iz, Bolivia, Brazil, Colombia, Ecuador, Guyana, Peru, Suriname, Venezuela

Strogi: Copyright © 2020 sh-latn.trebrown.com - Mauritiella armata - Tekst članka, fotografija i ilustracija