Nannorrhops ritchiana sp. silver

Family: Arecaceae    Palma

Uobičajeni naziv: Silver Mazari Palm

Znanstveni sinonima:
Chamaerops ritchiana, Nannorrhops naudiniana, Nannorrhops stocksiana, Nannorrhops arabica. French: Palmier afghan. German: Mazaripalme.

Zajednički sinonimi:
Mezri palm

Hladno Smjelost zone: 9b     Pogledajte u Velikoj Britaniji i SAD-zone karata

Nannorrhops ritchiana sp. silver informacije

Radovi u tijeku
Vrsta drveta informacije trenutno revidirana!

Distribucija:

Porijeklom iz

Radovi u tijeku
Distribucija informacije trenutno revidirana!

Strogi: Copyright © 2020 sh-latn.trebrown.com - Nannorrhops ritchiana sp. silver - Tekst članka, fotografija i ilustracija