Neoveitchia brunnea

Family: Arecaceae    Palma

Uobičajeni naziv: Devil Palm

Hladno Smjelost zone: 11     Pogledajte u Velikoj Britaniji i SAD-zone karata

Strogi: Copyright © 2020 sh-latn.trebrown.com - Neoveitchia brunnea - Tekst članka, fotografija i ilustracija