Ostrya carpinifolia

Family: Betulaceae   

Uobičajeni naziv: Hop Hornbeam

Hladno Smjelost zone: 7a     Pogledajte u Velikoj Britaniji i SAD-zone karata

Ostrya carpinifolia informacije

Radovi u tijeku
Vrsta drveta informacije trenutno revidirana!

Distribucija:

Porijeklom iz

Radovi u tijeku
Distribucija informacije trenutno revidirana!

Strogi: Copyright © 2020 sh-latn.trebrown.com - Ostrya carpinifolia - Tekst članka, fotografija i ilustracija