Parajubaea sunkha

Family: Arecaceae    Palma

Uobičajeni naziv: Zunca Palm

Hladno Smjelost zone: 9b     Pogledajte u Velikoj Britaniji i SAD-zone karata

Parajubaea sunkha informacije

Radovi u tijeku
Vrsta drveta informacije trenutno revidirana!

Distribucija:

Porijeklom iz, Bolivia

Lokacija: Bolivia (-18.526070°N, -64.007721°E)

Promatranja
Mapa se ne može predstavljati potpunu prirodnu distribuciju. (Markeri, pokazuju podaci promatranja).

Strogi: Copyright © 2020 sh-latn.trebrown.com - Parajubaea sunkha - Tekst članka, fotografija i ilustracija