Phoenix acaulis

Family: Arecaceae    Palma

Uobičajeni naziv: Dwarf Date Palm

Znanstveni sinonima:
Phoenix acaulis var. melanocarpa

Hladno Smjelost zone: 9a     Pogledajte u Velikoj Britaniji i SAD-zone karata

Phoenix acaulis informacije

Radovi u tijeku
Vrsta drveta informacije trenutno revidirana!

Distribucija:

Porijeklom iz

Radovi u tijeku
Distribucija informacije trenutno revidirana!

Google

Strogi: Copyright © 2020 sh-latn.trebrown.com - Phoenix acaulis - Tekst članka, fotografija i ilustracija