Pinanga batanensis

Family: Arecaceae    Palma

Uobičajeni naziv: Batan Palm

Hladno Smjelost zone: 10b     Pogledajte u Velikoj Britaniji i SAD-zone karata

Pinanga batanensis informacije

Identifikacija:
Seeds: 25 mm x 12 mm.

Radovi u tijeku
Vrsta drveta informacije trenutno revidirana!

Distribucija:

Porijeklom iz

Radovi u tijeku
Distribucija informacije trenutno revidirana!

Batan Island (Mt. Iraya Basco) Along mountain streams in forests at 300 to 900 m.

Lokacija: Philippines (20.471182°N, 122.016907°E)

Promatranja
Mapa se ne može predstavljati potpunu prirodnu distribuciju. (Markeri, pokazuju podaci promatranja).

Strogi: Copyright © 2020 sh-latn.trebrown.com - Pinanga batanensis - Tekst članka, fotografija i ilustracija