Pinanga sibuyanensis

Family: Arecaceae    Palma

Uobičajeni naziv: Nije poznato

Hladno Smjelost zone: 10a     Pogledajte u Velikoj Britaniji i SAD-zone karata

Pinanga sibuyanensis informacije

Radovi u tijeku
Vrsta drveta informacije trenutno revidirana!

Distribucija:

Porijeklom iz, Philippines

In forests along streams at 200-600 m. Endemic.

Lokacija: Indonesia (12.404098°N, 122.573776°E)

Promatranja
Mapa se ne može predstavljati potpunu prirodnu distribuciju. (Markeri, pokazuju podaci promatranja).
Pinanga sibuyanensis Prekrivanje slike ©2020 Trebrown - Ne re-distribucije bez dopuštenja.

Strogi: Copyright © 2020 sh-latn.trebrown.com - Pinanga sibuyanensis - Tekst članka, fotografija i ilustracija