Raphia vinifera

Family: Arecaceae    Palma

Uobičajeni naziv: African Wine Palm

Zajednički sinonimi:
JUPATI

Hladno Smjelost zone: 10b     Pogledajte u Velikoj Britaniji i SAD-zone karata

Raphia vinifera informacije

Radovi u tijeku
Vrsta drveta informacije trenutno revidirana!

Distribucija:

Porijeklom iz

Radovi u tijeku
Distribucija informacije trenutno revidirana!

Strogi: Copyright © 2020 sh-latn.trebrown.com - Raphia vinifera - Tekst članka, fotografija i ilustracija