Ravenea sambiranensis

Family: Arecaceae    Palma

Uobičajeni naziv: Soindro Palm

Hladno Smjelost zone: 9a     Pogledajte u Velikoj Britaniji i SAD-zone karata

Ravenea sambiranensis informacije

Identifikacija:
Distinctive recurved leaves.

Radovi u tijeku
Vrsta drveta informacije trenutno revidirana!

Distribucija:

Porijeklom iz

Radovi u tijeku
Distribucija informacije trenutno revidirana!

Strogi: Copyright © 2020 sh-latn.trebrown.com - Ravenea sambiranensis - Tekst članka, fotografija i ilustracija