Rhapis gracilis

Family: Arecaceae    Palma

Uobičajeni naziv: Dwarf Lady Palm

Hladno Smjelost zone: 9b     Pogledajte u Velikoj Britaniji i SAD-zone karata

Rhapis gracilis informacije

Radovi u tijeku
Vrsta drveta informacije trenutno revidirana!

Distribucija:

Porijeklom iz, Laos

Lokacija: Laos (17.481558°N, 104.934196°E)

Promatranja
Mapa se ne može predstavljati potpunu prirodnu distribuciju. (Markeri, pokazuju podaci promatranja).

Strogi: Copyright © 2020 sh-latn.trebrown.com - Rhapis gracilis - Tekst članka, fotografija i ilustracija