Rhapis subtilis

Family: Arecaceae    Palma

Uobičajeni naziv: Thai Lady Palm

Hladno Smjelost zone: 9b     Pogledajte u Velikoj Britaniji i SAD-zone karata

Rhapis subtilis informacije

Radovi u tijeku
Vrsta drveta informacije trenutno revidirana!

Distribucija:

Porijeklom iz

Radovi u tijeku
Distribucija informacije trenutno revidirana!

Lokacija: Thailand, Laos, Vietnam (17.389957°N, 106.207581°E)

Promatranja
Mapa se ne može predstavljati potpunu prirodnu distribuciju. (Markeri, pokazuju podaci promatranja).

Strogi: Copyright © 2020 sh-latn.trebrown.com - Rhapis subtilis - Tekst članka, fotografija i ilustracija