Robinia pseudoacacia

Family: Fabaceae   

Uobičajeni naziv: Locust tree

Zajednički sinonimi:
False acacia

Hladno Smjelost zone: 7b     Pogledajte u Velikoj Britaniji i SAD-zone karata

Robinia pseudoacacia informacije

Radovi u tijeku
Vrsta drveta informacije trenutno revidirana!

Distribucija:

Porijeklom iz

Radovi u tijeku
Distribucija informacije trenutno revidirana!

Strogi: Copyright © 2020 sh-latn.trebrown.com - Robinia pseudoacacia - Tekst članka, fotografija i ilustracija