Serenoa repens

Family: Arecaceae    Palma

Uobičajeni naziv: Saw Palmetto

Znanstveni sinonima:
Chamaerops serrulata, Corypha repens, Sabal dealbata, Sabal serrulata, Serenoa serrulata, Brahea serrulata, Diglossophyllum serrulatum

Zajednički sinonimi:
Scrub palmetto. German: Silberne Sägepalmetto

Hladno Smjelost zone: 9a     Pogledajte u Velikoj Britaniji i SAD-zone karata

Serenoa repens informacije

Identifikacija:
Sand dunes, coastal plains and woodlands. Southern mainland USA from S. Carolina to Florida, Louisiana Clumps or dense swards, Stems are subterranean, prostrate and creep along the ground. Less often, they are erect, and up to 3 m (10 ft) tall.

Opće informacije:
Monoecious.

Distribucija:

Porijeklom iz

Radovi u tijeku
Distribucija informacije trenutno revidirana!

Strogi: Copyright © 2020 sh-latn.trebrown.com - Serenoa repens - Tekst članka, fotografija i ilustracija