Serenoa repens sp. silver

Family: Arecaceae    Palma

Uobičajeni naziv: Silver Saw Palmetto

Znanstveni sinonima:
Serenoa repens f. glauca, Chamaerops serrulata, Corypha repens, Sabal dealbata, Sabal serrulata, Serenoa serrulata, Brahea serrulata, Diglossophyllum serrulatum

Zajednički sinonimi:
Scrub palmetto

Hladno Smjelost zone: 8b     Pogledajte u Velikoj Britaniji i SAD-zone karata

Serenoa repens sp. silver informacije

Radovi u tijeku
Vrsta drveta informacije trenutno revidirana!

Distribucija:

Porijeklom iz

Radovi u tijeku
Distribucija informacije trenutno revidirana!

Strogi: Copyright © 2020 sh-latn.trebrown.com - Serenoa repens sp. silver - Tekst članka, fotografija i ilustracija