Thrinax parviflora subsp. parviflora

Family: Arecaceae    Palma

Uobičajeni naziv: Mountain Thatch Palm

Hladno Smjelost zone: 10a     Pogledajte u Velikoj Britaniji i SAD-zone karata

Thrinax parviflora subsp. parviflora informacije

Radovi u tijeku
Vrsta drveta informacije trenutno revidirana!

Distribucija:

Porijeklom iz

Radovi u tijeku
Distribucija informacije trenutno revidirana!

Strogi: Copyright © 2020 sh-latn.trebrown.com - Thrinax parviflora subsp. parviflora - Tekst članka, fotografija i ilustracija