Verschaffeltia splendida

Family: Arecaceae    Palma

Uobičajeni naziv: Seychelles Stilt Palm

Hladno Smjelost zone: 11     Pogledajte u Velikoj Britaniji i SAD-zone karata

Verschaffeltia splendida informacije

Opće informacije:
Native to Seychelles.

Distribucija:

Porijeklom iz

Radovi u tijeku
Distribucija informacije trenutno revidirana!

Google

Strogi: Copyright © 2020 sh-latn.trebrown.com - Verschaffeltia splendida - Tekst članka, fotografija i ilustracija